Español
Norsk
flag TriTrans - Forum
Welcome to TriTrans Forum.
Here you can discuss Spanish, English or Norwegian language.
You can also leave messages to the webmaster.
Good luck!

You are here: >Main Menu >TriTrans Forum

[Ville vite]

Back To Forum | Reply To This Message


From: Ole (ole_gormsson@msn.com) (norskland.com)
Date: 23/03/2005-19:21

Hallo.

Jeg ville vite hva dette står på norsk. Men hvis det er for lenge, bare glem
det. :)

Hey guys,

My personal belief is that it takes a lot of determination and drive to learn
another language, unless one is somehow forced or obliged to learn the language
or languages in question. For example, many people are fluent in English
because it is a language of industry and enterprise. Hence the constant
exposure to English in the media and in everyday life.

Therefore, if one is not constantly practising and listening to the language,
one will soon begin to forget many things. At least this is my experience. 
I've studied 5 languages (6 including English), with varied results and levels
of fluency. 

My advice is to make sure you have, or make, extra time to study, because if you
want native fluency say within a few years, I think you will need a few hours to
study everyday. 

I find it most helpful to watch TV shows and movies. Check out http://nrk.no/ 
There you can access and sign up for a free account to watch the Norwegian
channel NRK, which includes programs for all ages and interests. The site is in
Norwegian, though it is fairly easy to get through if you know basic Norwegian
or have a dictionary at hand.

I'm majoring in Music, and I see a correlation between music and language
learning; the key elements - listen, observe, imitate, practise. 

I use various methods in learning a language. One thing I often do is watch a
program and write down phrases I'm not familiar with, look them up, observe the
various contexts, usages, and find out the meaning from that. In fact, I find
learning phrases to be the most helpful way to become fluent, since phrases are
often easier to remember than single words. After much reading and
phrase-learning, I begin to instinctively pick up the grammar, merely by
observation and figuring out the context. 

Having said this, I do believe a formal study of grammar in the beginning is
important - the basics: alphabet, numbers, basic sentence structure, and the
irregular grammatical "exceptions".

Good luck with language learning!

Hope to see you in the norsklassen!

Hilsen,

Ole  
Reply #1
From: brødskorpe
Date: 26/03/2005-15:47
Hei folkens,

Min personlige mening er at det kreves mye besluttsomhet og vilje for å lære et
annet språk, med mindre man på en eller annet måte blir presset eller tvunget
til å lære språkene det er snakk om. For eksempel snakker mange flytende engelsk
fordi det er språk som er mye brukt i industri og bedrifter. Derfor blir man
hele tiden utsatt for engelsk i media og i hverdagen.

Hvis man ikke praktiserer og hører språket konstant/jevnlig, vil man snart
glemme mange ting. Det er i alle fall min erfaring. Jeg har studert 5 språk(6
inkludert engelsk), med foreskjellig/variert resultat og nivå. 

Mitt råd er at man har, eller tar seg, ekstra/nok tid til å studere, fordi hvis
du vil snakke helt flytende, f.eks. i løpet av noen år, tror jeg at man burde
studere noen timer hver dag. 

Jeg synes det hjelper mest å se på TV-program og filmer.
Sjekk ut http://nrk.no/ 
Det har du tilgang på og kan logge deg på en gratis brukerkonto og se den norske
kanalen, NRK, som har programmer for alle aldre og interesser. Siden er på
norsk, men det er nokså lett å komme seg igjennom/forstå hvis du kan
grunnleggende norsk eller har en ordbok for hånden. 

Jeg tar hovedfag i musikk, og ser samsvar mellom det å lære musikk og språk;
hovedelementene- lytte, observere, etterligne, praktisere.

Jeg bruker ulike metoder for å lære et språk. En ting jeg ofte gjør er å se et
program og skrive ned fraser/uttrykk jeg ikke forstår, slår dem opp, observe
ulike kontekster, bruk og finner ut betydningen ut i fra det. Faktisk synes jeg
å lære fraser/uttrykk er det som hjelper mest for å snakke flytende, siden
fraser/uttrykk er letter å huske enn kun enkle ord. Etter mye lesing og læring
av uttrykk/fraser, begynner jeg automatisk å lære grammatikk, kun av observasjon
og finne ut sammenhengen/konteksten. 

Når dette er sagt, jeg tror på et formelt studie i grammatikk er viktig i
begynnelsen- det grunnleggende: alfabetet, tall, grunnleggende
setningsoppbygning og grammatiske uregelmessige unntak. 

Lykke til med å lære et nytt språk!

Håper å se deg i denne norskklassen!

Hilsen,

Ole  

----
there was a few things I'm not quite sure about:
"a language of industry and enterprise"
"There you can access and sign up for a "
"I'm majoring in"
"a formal study of "

 Reply #2
From: Ole (ole_gormsson@msn.no) (norskland.com)
Date: 27/03/2005-00:00
Takk så meget


Back To Forum | Reply To This Message


Forum based on Forum2 from Scriptles
©2015 TriTrans