Español
Norsk
flag TriTrans - Forum
Welcome to TriTrans Forum.
Here you can discuss Spanish, English or Norwegian language.
You can also leave messages to the webmaster.
Good luck!

You are here: >Main Menu >TriTrans Forum

[kan noen oversete dette til Norsk? viktig!]

Back To Forum | Reply To This Message


From: Thomas
Date: 04/02/2007-13:53

Inventors and their ideas

inventors come in all shapes and sizes, just like the things they have
disigned.There are no special requirements for being an inventor: Children have
invented things and so have elderly people..All it takes is a good idea and some
willpower to do something about it..Ideas can come to you any time and anywhere
and not necessarily when you want them to!!

Things were often invented because there was a need for them.14 year-old martin
jolette from canada  was not very fond of wearing a wolly hat to school,so when
he woke up one february morning and found the temperature to be -30,he had a
problem. he did not want his ears to freeze to ice!!He decided to solve his
problem: He took a pair of old earphones,insulated them and installed heaters
that ran on batteries.instead of a wolly hat,he could now wear ``heated
ear-muffs!!Reply #1
From: nina
Date: 05/02/2007-10:04
Oppfinnere kommer i alle former og størrelser, akkurat som tingene de har
designet. Det finnes ingen spesielle krav til å være en oppfinner; unger har
funnet opp ting og eldre mennesker også. Alt som kreves er en god ide og vilje
til å gjøre noe med den. Ideer kan komme når som helst og hvor som helst, og
ikke nødvendigvis når du vil de skal komme!

Ting ble gjerne oppfunnet fordi det var et behov for det. 14 år gamle Martin
Jolette fra Canada var ikke særlig glad i å gå med en ull hatt på skolen så når
han en februar morgen våknet og fant ut av at temperaturen var minus 30, hadde
han et problem. Han ville ikke at ørene hans skulle fryse til is! Han bestemte
seg for å løse problemet: Han tok et par høretelefoner, isolerte dem og
installerte varmeelementer som fungerte på batterier. I stedet for ull hatt
kunne han nå ha på seg oppvarmede ørevarmere!!
(Kan hende noe er ukorrekt med tanke på at orginalteksten ikke er helt "bokmål"
men noe muntlig og med feil.)Reply #2
From: tina (translated)
Date: 05/02/2007-10:05
Oppfinnere og idene deres.

Oppfinnere kommer i alle størrelser og former, akkurat som tingene de har funnet
opp.det er ingen spesielle kvar til å bli en oppfinner: unger har oppfunnet
ting,det har eldre også.Alt det trengs er en god ide, og viljestyrke til å gjøre
noe med det.
Ideer kan komme når som helst,hvor som helst
og kommer kanskje når du ikke vil at de skal.

Ting ble ofte oppfunnet fordi det var behov for det.14 år gamle martin jolette
fra kanada vai ikke så glad i å ha på seg en ull hatt på skolen,så når han
våknet opp en februar morning,og oppdaget at det var -30 grader ute,hadde han et
problem. han ville jo ikke at ørene skulle fryse til is!!HeHan bestemte seg for
å løse problemet
: Han tok et par gamle hodetelefoner,isolerte de og instalerte varmere som gikk
på batteri.istedet for ull hatten,kunne han nå bruke  ``oppvarmede øre votter"


Back To Forum | Reply To This Message


Forum based on Forum2 from Scriptles
©2019 TriTrans