Español
Norsk
flag TriTrans - Forum
Welcome to TriTrans Forum.
Here you can discuss Spanish, English or Norwegian language.
You can also leave messages to the webmaster.
Good luck!

You are here: >Main Menu >TriTrans Forum

[Vær så snill og rette]

Back To Forum | Reply To This Message


From: P
Date: 15/03/2004-02:36

Good moon,

Vær så snill og rette de løpende norske setningene:

Hvordan går det med de nevøene mine? Går det bra med dem? 
Jeg har mye å fortelle deg, men jeg ikke vet hvordan jeg kan skrive om det? Ah,
i det forrige brevet mente jeg at tentamen er stor prøve. Jeg lurer hvorfor kan
jeg ikke skrive rett? Jeg bare skriver feil hele tiden, men jeg ikke skal gi
opp. Jeg må lære norsk mer og mer. Kanskje jeg er snart tilbake til Moss som
deg, men mamma ikke vil det. Hun vil at jeg skal være her og hun skal tilbake
bare alene (den er hemmelig. ikke snakk noe om det med mamma!)

Hjertelig takk.Reply #1
From: Karen & Cathrine
Date: 15/03/2004-23:34
God måne,

Hvordan går det med nevøene mine? Går det bra med dem? Jeg har mye å fortelle
deg, men jeg vet ikke hvordan jeg skal skrive det. I det forrige brevet mente
jeg at tentamen er en stor prøve. Jeg lurer på hvorfor jeg ikke kan skrive rett.
Jeg skriver bare feil hele tiden. Men jeg gir ikke opp, jeg vil lære mer norsk.
Kanskje kommer jeg snart tilbake til deg på Moss, men mamma vil ikke det. Hun
vil at jeg skal være her og at hun skal reise tilbake dit alene. (Men det er
hemmelig, ikke si det til mamma!)


Back To Forum | Reply To This Message


Forum based on Forum2 from Scriptles
©2019 TriTrans