Español
Norsk
flag TriTrans - Forum
Welcome to TriTrans Forum.
Here you can discuss Spanish, English or Norwegian language.
You can also leave messages to the webmaster.
Good luck!

You are here: >Main Menu >TriTrans Forum

[Treacherous]

Back To Forum | Reply To This Message


From: Phoenix
Date: 19/02/2006-14:30

Webmaster:
Det står at treacherous betyr forrædersk...og det er vel riktig ;) men du kan
godt legge til at det også betyr farlig sjø / vann.Reply #1
From: ole kristian
Date: 20/02/2006-21:24
tror vel ikke det betyr det(men er seff ikke helt sikker).. hvis man f.eks. sier
"these seas are treacherous" så menes det vel bokstavelig at disse farvannene er
forræderske. ordet får jo ingen ny betydningReply #2
From: Phoenix
Date: 21/02/2006-10:14
Greit sorry... ble forklart det bare..men nevermindReply #3
From: Webmaster
Date: 21/02/2006-17:15
Begge har nok rett. At havet er forrædersk kan vel kanskje lyde litt rart. Man
sa det kanskje i seilskutetida?
"Farefull" er kanskje et bedre ord i denne forbindelsen.
Jeg vil legge til dette ordet i lista.

Forøvrig brukes også det spanske ordet "traicionero" om farefulle farvann.

Back To Forum | Reply To This Message


Forum based on Forum2 from Scriptles
©2019 TriTrans